February 20, 2007

Hemmeligheder

Der er særlige steder for de bedste hemmeligheder. Matematik er sådan et sted, opfundet af mennesker og alligevel gådefuldt som naturen selv. Svarene altid klare og overvældende - et pludseligt blik udover en afgrund fra en klippetop. Dette blik så stor en gave at man gladeligt æder de svedige timers vandring mod toppen i sig. Vandringen mod toppen i virkeligheden den indsats, der gjorde toppen til en oplevelse. Jo stejlere terræn jo større oplevelse. Allerstørst er oplevelsen efter en lang dag på en væg så stejl at man ikke tror vejen er der, men kun kan finde den trin for trin. Man stirrer halvblindt på klippen. Man må nødvendigvis koncentrere sig om det næste greb, og dog sikre sig at dette, i sig selv vanskelige øjeblik, bringer en til et nyt vanskeligt øjeblik, der fortjener ens opmærksomhed, og at disse mange vanskelige øjeblikke rummer en hemmelighed i sig som konsekvens, en plan - uformet og uklar, men dog tilstede.

Posted by Ishmael at February 20, 2007 8:19 AM